9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

biografi Imam Humaidi Al Jalil Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al Humaidi

     Beliau Al Imam Humaidi Al Jalil Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al Humaidi termasuk pembesar muhaddisin di masa ke 3 Hijriyah dan beliau salah satu guru Al Imam Bukhori dalam ilmu hadits.

    Beliau menemani Imam Syafi’i dan menimba ilmu dengan nya dan beliau pindah bersama Imam Syafi’i ke Iraq, dan Mesir tahun 199 M dan menetap disana. Dan beliau kembali setelah wafatnya Imam Syafi’i ke Mekkah dan menetap di Mekkah serta mengajar, mengarang kitab kitab, dan menjadi mufti kota Mekkah sampai beliau wafat th 219 M.
 
  • Baca juga Manhaj dan ilmu Hadist Imam Humaidi

          Beliau adalah shohibul musnad yang meninjau dari awal musnad secara wujud. Beliau mempunyai kedudukan tinggi dalam pandangan ulama sunnah dan hadits dalam masa ke 2 dan 3 dari segi riwayatdan dirayat dan jarh wa ta’diil. Bahkan Imam Bukhori meriwayatkan hadits dari beliau dalam kitab shahihnya sebanyak 75 hadits dengan riwayat langsung.

          Imam Humaidi hidup dizaman Daulah Abbasiyyah, dan beliau mendapati pembesar khalifah, diantaranya Harun Ar Rasyid, Abdullah Ma’mun dll. Dan beliau bersambung nasabnya kepada Sayyidah Khadijah RAH. Beliau diberi lqob Al Imam Al Muhaddist Al Hafizh Al Hujjah, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau adalah Hujjah yang hampir tidak ada kesamaran sedikitpun.
Post a Comment

Post a Comment