9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

13 Kitab Karangan Imam Abdullah Bin Alwi Al Haddad


    
Al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad adalah seseorang yang mempunyai karangan yang banyak tersebar di seluruh penjuru dunia, mempunyai pengaruh kuat untuk menarik hati-hati dan jiwa-jiwa manusia kepada arah kebenaran dan menjadi jawaban-jawaban yang banyak terhadap pertanyaan-pertanyaan penuntut ilmu, diantara karya-karya al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad di sebutkan as-Syeh Musthafa Hasan al-Badawi dalam kitabnya al-Imam al-Haddad cetakan darul hawi tahun cetak 1414 H.-1994 M. adalah:

1. “Risalah Aadab Suluk al-Murid”. Kitab ini terdapat di dalamnya perkara-perkara yang harus dilazimi dan di miliki seorang murid berupa adab-adab amal zhahir dan bathin, kitab ini selesai penulisannya pada tanggal 7 atau 8 Ramadhan, tahun 1071 H.

2. “Risalah al-Mu’awanah Wa al-Muzhaharah Wa al-Mu’azirah Li ar-Raghibin Min al-Mu’minin Fi Suluki Thariqi al-Akhirah”. Kitab ini adalah karangan yang komplet di dalamnya terdapat perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim melaziminya, suatu fardhu-fardhu, sunah-sunah, fadhail-fadhail, akhlak-akhlak terpuji. Dan terdapat di dalamnya perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim menghindarinya, berupa perkara-perkara yang bisa merusak kepada ibadah-ibadah dan mu’amalah. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1069 H. sewaktu beliau berusia 26 tahun. Dan ditulis atas permintaan al-Habib Ahmad bin Hasyim al-Habsyi.

3. An-Nafaais al-’Uluwiyah Fi al-Masail as-Sufiyah. Kitab ini dinamakan oleh al-Imam al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad, dari hasil pengumpulan as-Sayyid Ahmad bin Zein al-Habsyi tentang surat menyurat al-Imam al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad yang berjumlah sekitar 170 dari jawaban-jawaban pertanyaan yang beraneka ragam selama bertahun-tahun, kitab ini selesai ditulis pada hari kamis, bulan Dhulqaedah 1125 H. usia al-Imam al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad pada Ketika 81 tahun.

4. “Sabiilul Iddikar Wa al-I’tibaar bima Yamurru bi al-Insan wa Yunqadhi lahu min al-A’maar”. Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia Imam Haddad menulis kitab ini. Ada yang mengatakan pada ketika beliau berusia 60 tahun (1104H) atau 63 tahun (1107H). Dan ada yang mengatakan kitab ini diselesaikan pada hari Ahad 29 Sya’ban 1110H. Kitab ini membahaskan mengenai fasa-fasa hidup manusia.

5. “Ithaf as-Saail bi Jawabi al-Masaail”. kitab ini adalah merupakan kumpulan jawaban atas berbagai persoalan yang diajukan kepada beliau oleh Syaikh ‘Abdurrahman Ba’Abbad asy-Syibaami. Dan kitab ini ditulis sewaktu Imam al-Haddad berkunjung ke Dau’an pada tahun 1072H. Kitab ini mengandungi 15 pertanyaan dengan jawaban dan ulasan yang mendalam dari Imam al-Haddad. Selesai ditulis pada hari Jum’at, 15 Muharram 1072.

6. “Tatsbiitul Fuaad”. Kitab ini dikumpul oleh murid beliau Syaikh Ahmad bin Abdul Karim al-Hasawi asy-Syajjar.

7. “Ad-Da’wah at-Tammah Wa at-Tadzkirah al-‘Ammah”. Kitab ini diselesaikan oleh Imam al-Haddad pada usia beliau 70 tahun. Selesai ditulis pada pagi Jum’at 27 atau 28 Muharram 1114H. dan kitab ini menjelaskan tentang berda’wah, tata caranya, berbagai para penda’wah, dan sifat-sifat merika.

8. “An-Nashaih ad-Diniyyah Wa al-Washaya al-Imaniyyah”. Kitab ini al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad mengarang sampai bab haji, setengah dari kitab, sebelum bepergiannya ke hijaz, dan dibacakan ketika di Mekkah dan ketika di Masjid Nabawi, kemudian mulai melanjutkan menyempurnakannya setelah Kembali ke Tarim. Dan kitab ini selesai ditulis pada bulan sya’ban, tahun 1089 H.

9. “Risalah al-Mudzakarah ma`a al-Ikhwan al-Muhibbin min Ahli al-Khairi wa ad-Din”. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad sebelum waktu Dhuhur, akhir bulan Jumadilawwal 1069H. Dan kitab ini menerangkan tentang arti takwa, anjuran untuk menempuh jalan akhirat, zuhud tentang dunua. Dan kitab ini walaupun kecil tapi pengaruhnya besar untuk meneragi hati dan untuk menambah semangat.

10. “Al-Fushul al-'Ilmiyyah wa al-Ushul al-Hukmiyyah”. Kitab ini selesai ditulis pada 12 Shafar 1130H. Ketika Imam al-Haddad berusia 86 tahun, sewaktu 2 tahun sebelum kewafatan beliau. Dan kitab ini menerangkan tentang faedah-faedah yang wajib dimiliki penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh.

11. Kitab al-Hikam”. Kibab ini kumpulan perkataan-perkataan bijak al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad, yang sampai kurang lebih 20 halaman.

12. “Ad-Dur al-Manzhum lidzawi al-'Uqul wa al-Fuhum”. Kitab ini Samudra lautan, nashihat, Ilmu yang halus, dan da’wah-da’wah.

13. “Wasilah al-'Ibad ila Zadi al-Ma'ad”. Kitab ini kumpulan wirid, shalawat dan zikir.
Post a Comment

Post a Comment