9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bahar Al-Khurosani An-Nasai

 

    Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bahar Al-Khurosani An-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 H / 830 M di negri khurosan.

 

    Beliau menuntut ilmu semenjak kecil, Beliau pergi menuntut ilmu kepada Qutaibah Bin Said Bin Jamil Al-Baglani seorang muhaddits yang terkenal di negri timur dan barat, kemudian Beliau menetap dengannya di baghlan selama setahun, dan Beliau banyak mengambil ilmu darinya. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke khurosan, irak, hijaz, syam, dan juga mesir.

 

    Beliau meriwayatkan Hadits dari Hisyam Bin Ammar, Ishaq Bin Rohawiyah, Abdurrahman Bin Uaidillah Al-Halabi dan juga gurunya yakni Qutaibah Bin Said dan juga yang lainnya

 

    Orang yang mengambil Hadits dari Beliau diantaranya adalah At-Tabrani, At-Tohawi, Ibn Sunni dan juga lainnya.

Post a Comment

Post a Comment