9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi al-hakam bin Kutaibah al-kindy

 

    Nama aslinya adalah al-hakam bin Kutaibah al-kindy beliau memiliki kunyah Abu Muhammad atau juga bisa di panggil abu abdillah dan abu umar al-kufy.

 

    Beliau adalah seorang qodi di kufah dan bilau meriwayatkan hadis dari banyak ulama di antara nya : Ali bin husein bin ali bin aboi thalib, Ibrohim al-taimi ,hinasah al-kinany ,khaisambin abdurrahman ,zakwan abu soleh assamman ,miqsam bin bajaroh dan lain lain.

 

    Dan adapun orang orang yangmeriwayatkan hadis dari beliau diantara nya : Mansur bin Mu’tamar ,Aban bin Taghlab ,Aban bin Soleh ,Abu syaibah Ibrohim bin Usman al-Absyi Hajjaj bin dinar ,Zaid bin Unaisah dan lain lain.

 

    Berkata amr bin Muahammad an-naqid dari sufyan bin uyainah “tidak ada lagi orang setelah Ibrohim bin as-S’by yang seperti al-hakam dan hamad”.

 

    Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hambal “aku bertanya kepada ayah ku siapa orang yang yang paling asbat setelah wafat nya ibrohim” maka ayahku menjawab “al-hakam bin Utaibah kemudian Mansur”.

 

    Abu bakar bin manjuiah menyebuitkan bahawa al-hakam bin Kutaibah lahir pada tahun 50 h dan wafat pada tahun 113 h an ada pula riwayat lain yg mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 114 atau 115 h.

Post a Comment

Post a Comment