9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Hindun binti Umayyah (Huzaifah) al-Qursyiah

 

    Nama lengkap nya adalah Hindun binti Umayyah (Huzaifah) al-Qursyiah, al-Makhzumiyah beliau adalah istrinya Rasulullah S.A.W , beliau dinikahi oleh Rasulullah pada bulan syawal tahun ke 2 setelah hijarah setelah perang badar dan beliau dahulu adalah istri dari abi salamah bin abdul asad (ayah umar bin abi salamah  ).

 

    Beliau weriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW ,dari abu salamah bin abdul asad, dan dari sayyidah fatimah binti Rasulullah SAW.

 

       Dan banyak pula yang meriwayatkan hadis dari beliau diantara nya :

abdullah bin abbas , usamah bin zaid ,habib bin abi tsabit ,hamid bin abdurrahman bin auf ,zakwan abu soleh assamman ,Said bin musyyib ,safinah budak beliau,  sulaiman bin yassar dan lain lain

 

    berkata al-waqidy “beliau (ummu salamah ) wafat pada bulan syawal tahun 59  H dan yang menjdai imam untuk mensolati beliau adalah sahabat abu hurairah dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yangmenyolati beliau adalah said bin zaid

Post a Comment

Post a Comment