9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi singkat Al-Harr bin Shiyah Al-Kufy Annakh’i

 

    Al-Harr bin Shiyah Al-Kufy Annakh’i beliau tinggal di kufah dan wafat di kufah pada tahun 111 H. Beliau mempunyai guru-guru diantaranya adalah Sa’id bin Zeid Al-Quraisy, Abdurrahman bin Al-Akhnas Al-Kufy, Anas bin Malik Al-Anshory, Abdullah bin Umar Al-Adwi, dan lain-lain.

 

    Beliau juga mempunyai murid-murid diantaranya adalah Hasan bin Ubaydillah Annakh’i, Idris bin Yazid Al-Awdy, Asy’ats bin Tsuar Al-kindy, Hanasy bin Harist Al-Kindy, dan lain- lain.  Beliau mempunyai derajat periwayatan hadits Tsiqah, dan beliau berada di thabaqat ke 3.

Post a Comment

Post a Comment