9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Perawi Hadist Qatadah bin Diamah as-Sudusi

 

    Nama lengkapnya adalah Qatadah bin Di’amah bin Qatadah bin Aziz bin Umar bin Rabi’ah, dikenal juga sebagai Qatadah bin Diamah as-Sudusi. Kunyahnya al-Akmah, al-Athrasy. 

 

    Menurut Umar bin Ali, Qatadah lahir pada tahun 61 H dan menurut Humad bin Zaid Qatadah wafat pada tahun 117 H.  Beliau menempuh hidupnya selama 56 tahun.

 

    Qatadah menerima hadits dari Anas bin Malik, Budail bin Maisarah al-Uqaili, Abdullah bin Sarjasi, Abu Thufail, Shofiyah binti Syaibah, Abu Sa’id al-Khudri, dan lain-lain.  Murid-murid Qatadah antara lain Muqatil bin Hayyan,  Mu’ammar bin Rasyid, Mis’ar  bin Qidam, ‘Amr bin Harits al-Mishri, Hamam bin Yahya, Yazid bin Ibrahim, dan lain-lain.

 

Qatadah dipandang sebagai rawi yang tsiqah.

Post a Comment

Post a Comment