9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kisah Nabi Isa As dan Umatnya ketika kemarau


 

     Kekeringan menimpa negri yang di diami oleh Nabi Isa As dan kaumnya, sehingga membuat kaumnya Nabi Isa As datang ke Nabi Isa As untuk memintanya berdo’a kepada Allah Swt untuk menurunkan hujan.


      Maka Nabi Isa As mengumpulkan umatnya untuk menaiki gunung Thurshina bersama dan berdo’a kepada Allah Swt, setelah umatnya terkumpul, Nabi Isa As berkata: siapa diantara kalian yang telah melakukan dosa agar tidak ikut berdo’a bersamaku”.


       Setelah mendengar perkataan Nabi Isa As, umatnya pun turun semua dari gunung Thursina kecuali satu orang pemuda yang matanya tidak ada yang tetap bertahan, maka Nabi Isa As bertanya kepadanya: “wahai pemuda apakah engkau tak pernah melakukan dosa ?, pemuda tadi menjawab: aku pernah melewati rumah seseorang dan melihat kedalamnya tanpa izin si pemiliki rumah, setelah kejadian itu maka aku mencongkel mataku dan bertaubat kepada Allah Swt.


      Setelah mendengar perkataan terebut Nabi Isa As berkata; ikutlah berdo’a bersamaku meminta hujan kepada Allah Swt, setelah mereka berdua berdo’a maka datang lah awan – awan gelap yang menghujani umatnya Nabi Isa As.Post a Comment

Post a Comment