9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Ciri - ciri ulama Su' (Jahat)


      Perlu kita ketahui pada zaman sekarang kita sangat perlu mengetahui mana ulama-ulama yang benar dan mana ulama su'u ( jahat/salah ), berikut ini adalah penjelasan yang membahas tentang tanda-tanda ulama su'u ( jahat ) :


     Seorang yang mempunyai ilmu dan menjualnya untuk kepentingan duniawi,sehingga tidak heran mereka berani berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan al qur'an dan hadis nabi muhammad saw.  


     cinta kedudukan dan pangkat, sehingga mereka senang  mendekati para pejabat dan tidak menegur kesalahan mereka supaya dia mendapatkan jabatan.


      Tidak mengamalkan ilmunya, seperti dia tau hukumannya berzina adalah haram tetapi dia malah menghalalkannya, dan berfatwa menuruti hawa nafsunya. 


     Orang alim yang munafik, ini hal yang paling di takutkan oleh sayyidina umar radiyallahhuanhu beliau berkata :Yang paling ku takutkan pada umat ini adalah orang munafik yang memiliki ilmu, lalu yang lain bertanya bagaimana orang munafik bisa menjadi orang alim, sayyidina umar menjawab,orang yang hebat bicara tetapi hatinya kosong dari ilmu dan mengamalkan ilmu.     


Disadorkan dari kitab ihya /dll. 

Post a Comment

Post a Comment