9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Karomah Abu Ubaid Al Bushiri


     Ketika bulan Ramadan tiba maka, Abu Abu Ubaid Al Bushiri akan memasuki tempat ruangan khalwatnya dan menguncinya, di pintu khalwat dibuatkan satu lubang kecil untuk memasukkan roti setiap hari untuk Abu Ubaid Al Bushiri.


     Abu Ubaid Al Bushiri, di tempat khalwatnya selalu membaca al-quran dan tidak pernah keluar sampai bulan Ramadhan berakhir.


     Ketika waktu hari raya tiba keluarganya pun memeriksa ruang tempat khalwat Abu Ubaid Al Bushiri dan menghitung jumlah roti ternyata masih berjumlah 30 roti, berarti dalam bulan Ramadan Abu Ubaid Al Bushiri hanya satu kali bersahur dan satu kali berwudhu.

Post a Comment

Post a Comment