9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kisah Ahli Ibadah dan Ahli Maksiat di zaman Bani Israel

 


     Pada zaman Bani Israil, terdapat 2 orang yang satunya seorang ahli ibadah yang mempunyai Karomah dan maqom di sisi allah subhanahu wa ta'ala, dan yang satunya lagi adalah orang bejat dan ahli maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.


      Ketika Si Ahli maksiat bertemu dengan orang ahli ibadah di berkata dalam hatinya: ya Allah aku senang dan cinta kepada orang ahli ibadah ini, walaupun aku adalah seorang ahli maksiat.


     Tetapi ketika Si ahli ibadah bertemu dan duduk dengan orang ahli maksiat, di berkata dalam hatinya: ya Allah, Sungguh aku tak pantas duduk dengan orang ahli maksiat ini, dan dia merasa lebih baik dari orang ahli maksiat tersebut.


     Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'Ala mewahyukan kepada nabi di zaman itu, supaya menyampaikan kepada si ahli ibadah, dan ahli maksiat agar mereka bersama-sama memulai ibadah dari awal, karena pahala si ahli ibadah Telah dihapus, dan begitu juga dosa - dosa Si Ahli maksiat Telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Post a Comment

Post a Comment