9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kisah Imam Mutarrap Bin Abdillah - matinya orang yang berbohong

 


     Dikisahkan seorang lelaki bersumpah palsu dan bebrbohong dihadapan Imam Mutarrap Bin Abdillah, maka Imam Mutarrap Bin Abdillah mendoakan nya “Ya Allah Apabila dia berbohong maka matikanlah dia sekarang,” maka seketika lelaki yang bersumpah palsu tadi tersungkur ke tanah dan mati, kejadian tersebut dilihat banyak orang maka mereka menangkap Imam Mutarrap Bin Abdillah dan menyerahkannya kepada hakim Basroh dan menceritakan semua kejadian tersebut, maka sang hakim pun berkata: kejadian meninggalnya seorang lelaki ini hanyalah kematian ynag berbarengan dengan do’anya orang sholeh. Maka sang hakim basrohpun tidak menghukum Imam Mutarrap Bin Abdillah.


     Mungkin karena sang hakim tahu bahwa do’a orang sholeh inilah yang menyebabkan meninggal lelaki tersebut, dan beliau memberikan alasan “kejadian meninggalnya seorang lelaki ini hanyalah kematian ynag berbarengan dengan do’anya orang sholeh” untuk melindungi beliau dan memberikan alasan kepada masyarakat. Wallahu A’lam.

Post a Comment

Post a Comment