9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kisah seorang hakim Bani Israel yang bijaksana

 


     Bisyir Bin Haris berkata: barangsiapa yang mencari kedudukan dengan ilmunya, maka dia mendekati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemarahan Allah Swt terhadapnya, maka orang yang mencari kedudukan dengan ilmunya itu dibenci di langit dan di bumi.


     Disahkan dalam kisah israiliyat ada seorang Hakim yang mengarang kitab sampai 360 kitab di dalam ilmu hikmah, sehingga dia dikenal dengan orang yang bijaksana, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi di zaman itu, katakanlah kepada hakim tersebut telah penuhi bumi dengan kemunafikannya, dia tidak menginginkan kepadaku sedikitpun dengan hal demikian, dan aku tidak menerima sedikitpun dari kemunafikannya.


      Maka seorang Hakim tadi itu menyesal dan dia meninggalkan apa yang telah dia lakukan, dan berkumpul dengan orang-orang biasa dan berjalan di pasar-pasar hingga dia menjadi seorang yang rendah diri, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'Ala mewahyukan kepada nabinya "katakanlah kepada hakim itu sekarang dia telah mendapatkan keridhaan ku".


#ihyali'ulumiddin.

Post a Comment

Post a Comment