9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kisah Syekh Ma’ruf Al Kharkhi

 


     Dikisahkan lewat segerombolan orang ahli maksiat yang membawa botol khomar di tangan mereka dihadapan Syekh Ma’ruf Al Kharkhi, kemudian orang – orang disekitar Syekh Ma’ruf Al Kharkhi berkata: “Wahai syekh do’akan lah mereka dengan kebinasaan”. Maka Syekh Ma’ruf Al Kharkhi mendo’akan mereka: “ Ya Allah sebagaimana engkau beri mereka kebahagian di dunia maka berikanlah mereka kebahagian di akhirat nanti”.


     Maka orang yang berada di sekitar Syekh Ma’ruf Al Kharkhi berkata: “Wahai Syekh kami memintamu untuk mendo’akan kepada mereka ahli maksiat dengan kebinasaan, bukan dengan kebagaikan” Maka Syekh Ma’ruf Al Kharkhi menjawab: Aku berlindung kepada Allah Swt dari mendo’akan jelek terhadap orang muslim, sedangkan maksud do’aku “ Ya Allah sebagaimana engkau beri mereka kebahagian di dunia maka berikanlah mereka kebahagian di akhirat nanti” adalah bagaimana mungkin Allah Swt memberikan mereka kebahagian Akhirat jika Allah Swt tidak memberikan Taubat kepada mereka, maka aku memohonkan kepada Allah Swt supaya mereka diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Swt.

Post a Comment

Post a Comment