9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Tiga pendapat antara Surah Al Makki dan Madani

 


     Di dalam Kitab Zubdatul Itqon, Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al Maliki, menjelaskan tentang tiga pendapat tentang surah Al makki dan Madani:


1. Surah Al makki, adalah Surah yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan surah madaniyah, yaitu Surah yang diturunkan setelah hijrah, baik turunnya di Mekah atau di Madinah, dan ditahun Fathul Makkah, atau Haji Wada, atau di perjalanan, dan ini adalah pendapat yang paling benar, Insya Allah.


2. Surah Al makki, adalah Surah yang diturunkan di Mekah, walaupun setelah hijrah, dan surah madaniyah, adalah Surah yang diturunkan di Madinah, sedangkan surah yang turun di perjalanan maka tidak diberi nama makki atau Madani.


3. Surah makki, adalah surah yang mengajak bicara kepada ahli Mekah, sedangkan surah Madani yaitu mengajak bicara kepada Ahlul Madinah.

Post a Comment

Post a Comment