9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Kumpulan kalam Salafu Sholeh

 


    Berikut dibawah ini adalah kumpulan kalam hikmah daripada salafusholeh:


1. Manusia meninggal dengan kebiasaannya.


2. Banyaknya orang masuk neraka karena menunda-nunda berbuat amal baik.


3. Jika bisa melihat ajal niscaya, kita akan membenci dengan angan-angan.


4. Berapa banyak orang yang tertawa, sedangkan kain kafannya sudah siap.


5. Barangsiapa lupa akhirat maka dia tidak beramal akhirat, dan siapa yang tidak beramal akhirat, maka dia datang ke akhirat dengan keadaan merugi.


6. Bertemanlah dengan orang Sufi, karena mereka telah mempersiapkan wadah uzur yang banyak untuk kalian, dan jika kalian sudah menjadi orang baik, maka mereka tidak terlalu memuliakan kalian.


7. Tidak ada hadiah yang paling aku senangi daripada salam.


8. Tidak ada orang yang lebih celaka daripada orang yang melenceng dari Jalan salafush sholeh nya.


9. Bersihkanlah hatimu maka Allah akan memberimu madad (pertolongan/ilmu) setiap kamu menarik dan menghembuskan nafas.

Post a Comment

Post a Comment