9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Syekh Ibrahim Ad Dasuqi dan Karomahnya

 Nasab Ibrahim Ad dasuqi


     Arif Billah Ibrahim ad-Dasuqi bin Abi al-Majd bin Quraisy bin Muhammad bin Abi an-Naja bin Zainal Abidin bin Abdul Khaliq bin Muhammad Abi at-Thaib bin Abdul Katim bin Abdul Khaliq bin Abi Qasim bin Ja`far Zaki bin Ali bin Muhammad al-Jawwad bin Ali ar-Ridha bin Musa Kazhim bin JA`far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Saw.


Akhlak dan karomah Ibrahim Ad Dasuki


     Syekh Ibrahim addasuqi memiliki akhlak yang sangat tinggi dan beliau juga memiliki kedudukan Wali qutub pada zamannya, Selain itu beliau juga sudah terjun dan menguasai ilmunya para wali, sifat-sifat Ibrahim addasuqi mencontoh akhlak Nabi Muhammad Saw.


     Diambil dari perkataan Imam Al munawi: bahwa pada waktu dahulu ada seorang anak kecil yang ditelan oleh buaya di sungai Nil, ibu dari anak kecil tersebut pergi berangkat menemui Syekh Ibrahim addasuqi dan meminta tolong, maka Syekh Ibrahim addasuqi memerintahkan muridnya untuk memanggil buaya yang yang menelan anak kecil tersebut, di hadapan Sungai Nil sang murid berkata "Wahai buaya Siapa yang menelan anak kecil hendaklah dia keluar sekarang dari Sungai Nil" maka keluarlah sang buaya dan mengikuti murid Syekh Ibrahim addasuqi untuk bertemu langsung Syekh Ibrahim Adasuqi.


     Setelah sampai dihadapan Syekh Ibrahim addasuqi maka beliau memerintahkan buaya tersebut mengeluarkan anak kecil yang ditelannya, maka buaya tersebut mengeluarkan anak kecil yang ditelanhya dalam keadaan hidup dan Ibrahim ad dasuqi langsung berkata kepada buaya "matilah engkau dengan izin Allah Swt, maka buaya tersebut mati.


Ibrahim addasuqi meninggal pada tahun 676 Hijriyah, hingga sekarang kisahnya selalu dibaca di mana-mana, serta kuburannya sering diziarahi oleh masyarakat dari berbagai macam negara.

Post a Comment

Post a Comment