9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Apakah uang haram termasuk rezeki

 


     Dalam agama Islam rezeki dibagi menjadi dua, ada rezeki yang halal dan ada yang haram, kita diwajibkan sebagai seorang muslim untuk mencari rezeki yang halal dan menghindari dari pada memakan rezeki yang haram.

     Arti kata Rezeki: mengutip pendapat dari Al Imam Ibnu Ruslan, Pengarang kitab Matan Zubad beliau mendefinisikan Rezeki itu adalah, sesuatu yang bermanfaat walaupun sesuatu tersebut adalah haram:


الرّزق ماينفع ولوكان محرّم(متن زبد)


      Artinya: Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun ada rezeki itu haram.

     Dan juga Nabi Muhammad Saw, selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt, Ya Allah cukupkanlah aku dengan sesuatu yang halal daripada sesuatu yang diharamkan.

     Maka dapat ditarik kesimpulan, uang haram termasuk rezeki, akan tetapi rezeki yang haram, dan segala sesuatu yang diharamkan akan membuahkan dosa dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Tuhan pencipta alam.

Post a Comment

Post a Comment