9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Ikrimah Al Quraysi Al Hasyimi

     Nama lengkap nya Ikrimah Al Quraysi Al Hasyimi Abu Abdillah al-mandani budaknya oleh Ibnu Abbas . beliau populer dengan nama ikrimah yang berasal dari suku Bar – Bar di Maroko, sebelum menjadi budak Ibnu Abbas, Ikrimah adalah budak Husein bin Abi Aghor Al Anbari, yang Kemudian diberikan kepada Ibn Abbas ketika diangkat menjadi wali Bashroh di bawah kepemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

    Namun kemudian menurut keterangan Abu Sakbah bin Yunus, Ikrimah pindah menjadi penduduk tetap Madinah, disamping itu dia juga pernah tinggal di Mekkah beberapa tahun. Sebelumnya ia pernah singgah di Mesir dan tinggal di rumah Abdurrahman bin Al Jassas dan berlanjutlah ke Afrikah.

    Menurut Al Bukhori dan Ali Al Madini (guru Al Bukhori), Ikrimah wafat pada tahun 184 H. Ikrimah banyak meriwayatkan hadits dari banyak sahabat senior seperti,  Abdullah bin Abbas (majikannya), Jabir bin Abdillah, Al Hasan bin Ali, Aisyah binti Abu Bakar, dan lain-lain.

    Sedangkan muridnya diantaranya adalah Ibrohim, An Nakho’i, Arthah bin Abi Arthah, Ishaq bin Abdullah bin Jabir, Isma’il bin Kholid, Husein bin Qais, Abu Ali Ar Rahabi, dan lain-lain. Sedangkan kedudukan Ikrimah di dalam periwayatannya menurut An Nasa’i beliau menyebut tsiqqoh dan Ibnu Hajar juga begitu menyebut Ikrimah sebagai tsiqqoh.
Post a Comment

Post a Comment